Polityka RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa
Wersja obwiązującą od dnia 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa zbiera podczas odwiedzania jej stron internetowych.

1. Administrator Twoich danych osobowych
CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 116

2. Inspektor ochrony danych CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa oraz jego dane kontaktowe
CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jeżeli chcesz skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa korzystaj proszę z następujących danych kontaktowych:

Adres: Katarzyna Wieczorek
Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych
CH Gołąbkowice sp. z o.o. – sp. komandytowa, ul. Wiśniowieckiego 116, Nowy Sącz
Adres email: biuro@golabkowice.pl

3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
3.1 Generalnie, odwiedzanie naszych witryn internetowych nie wymaga podawania danych osobowych.
3.2 Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami i treściami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane mogą być wykorzystywane także dla celów marketingu bezpośredniego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
3.3 Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane, za Twoją wyraźną zgodą, w celu marketingu .

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
4.1 Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisów Administratora do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, lub w celu wyświetlania w Serwisach i poza nimi reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług Administratora.
4.2 Dane będą przetwarzane w celach marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
5.1 Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu wydawcy do Twoich zainteresowań, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi oraz w niektórych przypadkach cele marketingowe, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług Administratora np. serwisów internetowych do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie produktów Administratora oraz wyświetlanie w Serwisach i poza nimi reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań).
5.2 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych (newsletter) jest Twoja dobrowolna zgoda.

6. Wymóg podania danych
6.1 Przetwarzanie danych w celach dopasowania treści witryn internetowych Administratora do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach Administratora, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług Administratora. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
6.2 Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
7.1 Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
7.2 Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:
● prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
● prawo żądania sprostowania danych
● prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
● prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
● prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
● prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem biuro@golabkowice.pl