Od 28 listopad czynne wszystkie sklepy!

Od 28 listopad czynne wszystkie sklepy!

Drodzy Klienci, 

W trosce o zdrowie i komfort wszystkich osób przebywających w centrum prosimy o noszenie maseczek i przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa. 

Przypominamy również o zachowaniu odległości min. 2 m pomiędzy kolejnymi osobami oraz unikaniu skupisk ludzi, a także o obowiązku parkowania samochodu, na co drugim miejscu, a jeśli to niemożliwe zachowanie dystansu przy wysiadaniu z pojazdu.

Zakazuje się spożywania posiłków na terenie Centrum i przebywania w strefach relaksu oraz odpoczynku.

Prosimy również o stosowanie się do instrukcji pracowników ochrony. 

Chcemy podkreślić, że Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!